О НАМА

УДРУЖЕЊЕ ЧАСТ ОТАЏБИНЕ


Циљеви Удружења су:

1. Организовање скупова удружења и организација Срба родом или пореклом из Србије, Републике Српске, БиХ, Српских крајина, Македоније, Црне Горе и других земаља, са циљем дружења чланова, организовања забавних, културних, научних и рекреативних активности, у циљу неговања и очувања српске историјске и културне баштине;

2. Прикупљање података и израда њихове јединствене базе о ратним злочинима над српским народом током 20.века, обједињеним у будући новоосновани Музеј геноцида над српским народом, почињеним у ратовима 1912-1918, 1941-1945, 1991-1995 и 1999.године;

3. Сарадња са Српском православном црквом у Србији, Републици Српској, БиХ, Српским крајинама, Македонији, Црној Гори и расејању;

4. Сарадња и повезивање са сличним удружењима у земљи и иностранству;

5. Сaрадња са државним органима на републичком, градском и локалном нивоу Србије, Републике Српске, Македоније, Црне Горе, Хрватске, БиХ и других земаља где живи српски народ у складу са правним поретком тих држава, са циљем пружања помоћи у решавању проблема српског народа у области привреде, науке, културе, спорта, здравства, просвете, информисања, хуманитарних, и других важних питања;

6. Повезивање и сарадња са Борачком организацијом Србије и Републике Српске и сличним организацијама у Републици Српској, Српским крајинама, БиХ, Македонији, Црној Гори и Републици Србији;

7. Повезивање, и успостављање сарадње са српском дијаспором у циљу изједначавања статуса дијаспоре са матицом Србијом (држављанство, сва права, укључујући и привилегије за повратак и улагања) и стављање пуног потенцијала дијаспоре у функцију општег напретка српског народа и матичне српске државе;

8. Сакупљање, изучавање, чување и промовисање свих доступних штампаних, фото, видео и електронских записа везаних за порекло, живот, обичаје, историјску и културну баштину српског народа у целини;

9. Oрганизовање образовних активности из области историје, етнологије, археологије, географије, социологије, политичких и војних наука, екологије и сл.;

10. Oбележавање свих значајних датума Србије и Републике Српске, и других датума из историје српског народа, укључујући и Дан удружења;

11. Издавачка делатност ради промоције рада и циљева удружења;

12. Oрганизовање округлих столова, изложби, презентација, конференција и других манифестација у циљу стицања сазнања везаних за деловање и циљеве удружења, и информисања јавности;

13. Формирање регионалних и месних одбора удружења;

14. Oмасовљавање удружења "ЧАСТ ОТАЏБИНЕ", које је место окупљања људи, без обзира на страначко и политичко опредељење, без ограничења по основу верске и националне припадности, а коме је циљ саборност и пружање подршке српском народу у свим областима које дефинише Статут удружења, враћајући веру у људскост, достојанство, солидарност, јединство и пријатељство;

15. Mедијска презентација и промоција циљева удружења и његових активности;

16. Узајамна помоћ у правном, материјалном, социјалном, образовном и другом погледу, и други видови помоћи;

17. Хуманитарна и правна помоћ избеглим и прогнаним лицима као и све друге врсте помоћи, посебно помоћ и подршка за општи просперитет младих, очувања традиционалних вредности и јачања вере, помоћ код развоја породице и повећања наталитета;

18. Материјална, правна и свака друга помоћ неоправдано притвореним и ухапшеним Србима и њиховим породицама;

19. Сарадња, повезивање и уједињење свих србских патриотских организација и србског народа у једну нераскидиву и моћну заједницу;

20. Oстале активности у духу испуњења опште мисије Удружења;